Niet arts

Therapeut Daniël Nelck is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Hij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen.

Je wordt aangeraden je te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg je niet wordt onthouden.

Je dient nimmer jouw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met je behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Adviezen…Nooit medisch!

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen.

In het geval dat de therapeut je het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. Je wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, en je te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit ik uit.

 

 

Klachten…Als je niet tevreden bent.

Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar je met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van jou, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.

Hiervoor verwijs ik je ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen. Komen we er samen niet uit, dan kun je je in eerste instantie wenden tot de contactpersoon klachtafhandeling van mijn beroepsorganisatie, de NWP.

Privacybeleid

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is deze website voorzien van een "slotje" (zie adresbalk) voor het veilig invullen en versturen van het contactformulier, is de website zo ingesteld dat er wel cookies worden verzameld voor de statistieken maar IP adressen niet worden opgeslagen, registreer ik alleen je mailadres bij inschrijving voor de nieuwsbrief en werk ik in de praktijk op basis van vertrouwelijkheid wat je kan lezen in mijn te downloaden  privacyverklaring.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Daniël Nelck. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Daniël Nelck.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Daniël Nelck kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien je Daniël Nelck attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.